edició de les jornades

ARTICULAT

Processos creatius i educació

17 i 18 de maig del 2013

 

Què és ARTICULAT?

Articula’t és una iniciativa que sorgeix l’any 2012 a l’espai de l’associació RAI, fruit de la necessitat compartida per un grup de persones de donar visibilitat als processos creatius en l’educació i crear sinergies entre diferents col·lectius i persones.

Creiem que hi ha una manca d’espai de trobada de persones que estan treballant en aquest àmbit i pensem que, en el nostre context, falta el reconeixement i la visibilitat de la creativitat i llenguatges artístics com a eina educativa.

Aquestes jornades, tenen com a objectiu impulsar i donar a conèixer les entitats i iniciatives que treballen amb la creativitat i els diferents llenguatges artístics dins d’espais educatius i d’intervenció social. A més a més, es pretén generar dinàmiques d’intercanvi entre entitats i persones que treballen a Barcelona i rodalies.

Més informació sobre la primera edició


 

edición de las jornadas

ARTICULAT

Procesos creativos y educación

17 y 18 de mayo de 2013

¿Qué eARTICULAT?

Articula’t es una iniciativa que surge el año 2012 en el espacio de la asociación RAI (Barcelona), fruto de la necesidad compartida por un grupo de personas de dar visibilidad a los procesos creativos en la educación y crear sinergias entre diferentes colectivos y personas.

Creemos que hay una falta de espacio de encuentro de personas que están trabajando en este ámbito y pensamos que, en nuestro contexto, falta el reconocimiento y la visibilidad de la creatividad y el lenguaje artístico como herramienta educativa.

Estas jornadas, tienen como objectivo impulsar y dar a conocer las entidades e iniciativas que trabajan con la creatividad y los diferentes lenguajes artísticos dentro de espacios educativos y de intervención social. Además, se pretende generar dinámicas de intercambio entre entidades y personas que trabajan en este campo. 

Más información sobre la primera edición

 

Anuncis