Col·laboracions 2013

Igual que en la 1ª edició, són les entitats i projectes les que formen les Jornades.

Per a conèixer-les millor:

Matraka Associació

Promotora de les jornades. Associació de Formació i Cultura que porta a terme accions, projectes i propostes que parteixen dels llenguatges expressius com a eines de: FORMACIÓ, INTERVENCIÓ, CREACIÓ I TRANSFORMACIÓ

RAI

Promotora i amfitriona de l’espai de les jornades. RAI és una associació assembleària i independent, que funciona com a plataforma de projectes per a la transformació social, cultural i educativa.

JETUILELLE

Des de Barcelona i Madrid, Jetuilelle pretén ser una plataforma, un espai on estimar, ensenyar, conversar i crear cinema. Educació i creació audiovisual.

EXPERIMENTARTE

Sorgeix al 2010 a un poble d’Astúries. Treballa amb el desenvolupament de la creativitat a través de l’art, posant èmfasi en el procés de la creació més que en els resultats i amb un especial interès en la relació art i natura.

AYE KLAUWN Associació cultural i artística.

Ayeklauwn és una associació d’investigació, desenvolupament i difusió de les arts escèniques com a medi de participació educativa, social i cultural.

CÚRCUMA creació i acció amb perspectiva de gènere

Cúrcuma som una associació que promovem la transformació individual i col·lectiva a partir de processos d’empoderament que afavoreixin la consciència crítica i la llibertat integral, des d’una perspectiva de gènere, feminista i comunitària.

DERIVA MUSSOL

Iniciativa de recerca en processos participatius de l’art en l’espai públic, que forma part del PROJECTE VIVER ACVIC (Centre d’Arts Contemporànies de Vic).

REcreARTE

Una manera de (re)pensar-te fent ús de les arts.

RITMES, CAMARA I ACCIÓ

Projecte de creació audiovisual al barri de la Florida.

La Nave Va

La Nave Va és una associació sense afany de lucre, que es va constituir l’any 2007 amb la finalitat de promoure el teatre com a procés d’aprenentatge i de transformació social.

H de Ada

Banda de poesia musicalitzada.

Gilles de RAI

Cabaret literari

MEDIACIÓ ARTÍSTICA 

L’art com a eina de transformació social, per a la inclusió social i el treball comunitari.

                           collage

Colaboraciones 2013

Igual que en la 1ª edición, son las entidades y proyectos los que conforman las Jornadas.

Para conocerlas mejor:

Matraka Associació

Promotora de las jornadas. Associación de Formación y Cultura que llevan a cabo acciones, proyectos y propuestas que parten de los lenguajes expresivos como herramientas de: FORMACIÓN, INTERVENCIÓN, CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

RAI

Promotora y anfitriona del espacio de las Jornadas. RAI es una asociación asamblearia e independiente, que funciona como plataforma de proyectos para la transformación social, cultural y educativa.

JETUILELLE

Desde Barcelona y Madrid, Jetuilelle pretende ser una plataforma, un espacio donde amar, enseñar, conversar y crear cine. Educación y creación audiovisual.

EXPERIMENTARTE

Surge en 2010 en un pueblo de Asturias. Trabaja con desarrollo de la creatividad a través del arte, poniendo enfasis en el proceso de creación más que en los resultados y con un especial interés en relación entre arte y la naturaleza.

AYE KLAUWN Associacion cultural y artística.

Ayeklauwn es una asociación de investigación, desarrollo y difusión de las artes escénicas como medio de participación educativa, social y cultural.

CÚRCUMA creacion y accion cons perspectiva de genero

Cúrcuma somos una asocacion que promovemos la transformación individual i col·lectiva a partir de procesos de empoderamiento que favorecen la consciencia critica y de libertad integral, de una perspectiva de genero, feminista i comunitaria.

DERIVA MUSSOL

iniciativa de busqueda en procesos participativos de arte en los espacios publicos, que forma parte del proyecto VIVER ACVIC (Centro de Arte Contemporanio de Vic)

REcreARTE

Una manera de (re)pensarte haciendo uso de las artes.

RITMES, CAMARA I ACCIÓ

proyecto de creacion audiovisual en el barrio de la Florida.

La Nave Va

La Nave Va es una asociación sin ánimo de lucro, que se constituyó en el año 2007 con la finalidad de promover el teatro como proceso de aprendizaje y de transformación social.

H de Ada

Banda de poesia musicalizada.

Gilles de RAI

Cabaret literario

 MEDIACIÓN ARTÍSTICA

El arte como herramienta de transformación social, para la inclusión social y el trabajo comunitario.

Anuncis